Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Konsorcjum

O nas

Głównym celem Konsorcjum jest wzmacnianie pozycji szpitali będących jego członkami i udzielanie im wsparcia...

Poznaj nas bliżej

Spotkanie założycielskie Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych odbyło się 27 sierpnia 2009r. w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy,

Walne Zgromadzenie Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

W dniach 26-27 czerwca 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych.

Aktualności

Nowe wymagania w zakresie nocnej i świątecznej opieki w szpitalach. Reakcja OZPSP po spotkaniu z przedstawicielami MZ, NFZ, AOMiT

Ministerstwo Zdrowia chce, aby szpitale prowadziły nocną i świąteczną opiekę zdrowotną według nowych zasad. Wymaga tego obowiązujące rozporządzenie minister zdrowia z 9 października zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Szpitale mają zapewnić stałe przebywanie lekarza w miejscu udzielania świadczeń w zakresie izby przyjęć w godzinach funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Szpital, jeśli posiada laboratorium musi też wykonywać w ramach NiSOZ konieczne badania diagnostyczne z panelu badań opisanego w rozporządzeniu. Dyrektorzy szpitali zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) postawili zdecydowane weto. Temat był omawiany, jak już pisaliśmy, podczas spotkania zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i Związku Powiatów Polskich z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

List otwarty członków Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych dotyczący sytuacji placówek medycznych w Polsce

List otwarty członków OZPSP do Pana Ministra Zdrowia z apelem o niezwłoczne podjecie działań, które poprawią sytuację finansową placówek medycznych w Polsce.

Polecane serwisy internetowe