Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Poznaj nas bliżej

Głównym celem Konsorcjum jest wzmacnianie pozycji szpitali będących jego członkami i udzielanie im wsparcia, a także zajmowanie stanowisk we wszelkich sprawach związanych z ich statutową działalnością.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze NZOZ Szpital Powiatowy

 • w październiku 2010 r. placówka uzyskała certyfikat ,,Szpital bez bólu”, który jest potwierdzeniem wprowadzenia przez szpital najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego. Certyfikat przyznało Polskie Towarzystwo Badania Bólu,
 • prowadzi poradnię psychoonkologiczną, oferującą pacjentom onkologicznym kompleksowe wsparcie psychologiczne, jest to pierwsza tego typu placówka na Dolnym Śląsku. Poradnia Psychoonkologiczna opiera się na metodzie leczenia amerykańskiego onkologa Carla Simontona – w maju 2011 roku szpital otrzymał I-szą nagrodę w karegorii Działalności na Rzecz Pacjenta podczas gali Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia,
 • od stycznia 2011 roku szpital podpisał z NFZ umowy na świadczenia medyczne z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tj; poradnia kardiologiczna, poradnia gastroenterologiczna, badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia oraz gastroskopia,
 • szpital dba o komfort swoich pacjentów, każde łóżko jest połączone z dyżurką pielęgniarską, czyli podłączone jest do tzw. systemu przyzywowego. Pacjenci mają również możliwość korzystania bezpłatnie z internetu. Oddziały i pracownie są wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny.
 • https://pcz.org.pl/

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

 • ośrodek ma dwie lokalizacje: w Dzierżoniowie i w Bielawie,
 • mocna strona placówki to niewątpliwie chirurgia ogólna, oddział wewnętrzny, pediatria, oddział ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny oraz okulistyczny,
 • w strukturze ośrodka jest również Zakład Opiekuńczo – Leczniczy oraz Pogotowie Ratunkowe z zespołem specjalistycznym oraz podstawowym.
 • http://www.szpital.dzierzoniow.pl/

Centrum Medyczne Karpacz SA poprzednio Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu SA

 • placówka istnieje od 1948 r., w jej skład wchodzi szpital, prewentorium oraz sanatorium,
 • prowadzi leczenie pacjentów z mukowiscydozą, zwiększając komfort życia chorych poprzez unikalne techniki leczenia stosowane w szpitalu, leczenie biologiczne, odczulanie na jad owadów błonokoskrzydłowych dorosłych i dzieci oraz prowadzenie swoistych badań prowokacyjnych,
 • szpital w najbliższym roku planuje rozbudowę obiektu.
 • https://www.cmkarpacz.pl/

Jaworskie Centrum Medyczne SPZOZ w Jaworze

 • szpital w Jaworze jest dumny z osiągnięć w leczeniu dzieci ze stanami padaczkowymi, na oddziale pediatrycznym pracuje specjalista neurolog dziecięcy, z dużym doświadczeniem w zakresie leczenia i diagnostyki padaczki u dzieci,
 • mocną stroną są pracujący tu lekarze specjaliści II stopnia dzięki którym możliwe jest rozszerzenie świadczonych usług ponad standardy przewidziane podstawowym profilem oddziału,
 • szpital jest znany w regionie z nieinwazyjnych metod stosowanych przy zabiegach rozbijania kamieni moczowych (litotrypsja), zabiegi te są wykonywane w ramach oddziału urologicznego, zespół chirurgii jednego dnia,
 • http://www.nzozjcm.pl/

ZOZ w Głogowie

 • wdraża unikalne i innowacyjne metody leczenia m.in. w chirurgii jelita grubego techniką mało inwazyjną, zabiegi bariatryczne techniką małoinwazyjną,
 • szpital jest dumny ze swoich osiągnięć w leczeniu pacjentów na oddziale chirurgii ogólnej,
 • nowoczesny sprzęt, jakim dysponuje ten ośrodek medyczny to: tomograf komputerowy, nowy cyfrowy aparat RTG, aparat mammograficzny oraz dobrze wyposażona pracownia endoskopowa.
 • https://www.szpital.glogow.pl/

MILICKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.

 • Wielospecjalistyczny Szpital w Miliczu, utworzony przez Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. jest ośrodkiem wykonującym szerokie spektrum zabiegów chirurgicznych w zakresie jelita grubego (jest to drugi ośrodek na Dolnym Śląsku pod względem ilości zabiegów w zakresie raka jelita grubego),
 • Centrum jest znane z dużej ilości wykonywanych tam zabiegów laparoskopowych (głównie usuwania woreczka żółciowego),
 • prowadzi pełną diagnostykę artroskopową barków, łokci, bioder i kolan, w tym zakresie wykonywana jest pełna operatywa artroskopowa z rekonstrukcją wiązadeł krzyżowych,
 • specjalizuje się również we wszczepianiu implantów endoprotez stawu biodrowego i kolanowego,
 • w placówce działa m.in. 12 stanowiskowa stacja dializ, nowoczesny oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział rehabilitacyjny, są to oddziały, które wyróżniają się na tle szpitala poprzez stosowanie innowacyjnych metod leczenia oraz oferowanych zabiegów.
 • W strukturach szpitala działają oddziały psychiatryczne wykonujące świadczenia medyczne z zakresu psychiatrii dorosłych (kobiet i mężczyzn), psychiatrii dzieci i młodzieży oraz terapii uzależnień i detoksykacji alkoholowej.
 • Baza łóżkowa szpitala to 386 łóżek, w tym w części ogólnej szpitala 222 łóżka, a w części psychiatrycznej 164 łóżka.
 • http://www.mcm-milicz.pl/

Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich

 • leczenie stacjonarne w szpitalu Św. Antoniego prowadzone jest w zakresie chirurgii ogólnej (zabiegi laparoskopowe, endoskopowe i urologiczne oraz operacje tarczycy), chorób wewnętrznych (w tym: szybka diagnostyka chorób serca), chorób wieku dziecięcego i okresu noworodkowego, a także opieki położniczej i leczenia chorób kobiecych (porody rodzinne i poradnia laktacyjna),
 • szpital znajduje się w ciekawym architektonicznie i zabytkowym budynku, który został kompleksowo zmodernizowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny,
 • od 2007 r. posiada m.in. oddział ratunkowy (SOR) oraz pracownię tomografii komputerowej,
 • oddział ratunkowy dysponuje lądowiskiem dla śmigłowców, które szpital – spółka przygotowała i uruchomiła we własnym zakresie. SOR oraz lądowisko są pierwszymi w Polsce tego rodzaju prywatnymi inicjatywami,
 • placówka jest znana w regionie z wyjątkowych metod leczenia takich jak: endoskopia kapsułkowa, badania kolonoskopowe w znieczuleniu, porody rodzinne oraz porody w pozycji wertykalnej. Szpital prowadzi bezpłatną szkołę rodzenia oraz program profilaktyczny dla dzieci – przegląd ,,Junior’’.
 • https://www.emc-sa.pl/nasze-placowki/zabkowice-slaskie-szpital-sw-antoniego

EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu

Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie

 • kompleksowo zajmuje się pacjentami z niewydolnością oddechową, stosując nieinwazyjne wspomaganie wentylacji i tlenoterapię,
 • prowadzi szybką diagnostykę chorób nowotworowych układu oddechowego z wykorzystaniem biopsji pod kontrolą RTG i USG – czas pełnej diagnostyki nowotworów płuc i ustalenia planu leczenia to 5-7 dni ,
 • brał udział w badaniach klinicznych dotyczących leczenia chorób nowotworowych,
 • szpital jako drugi na Dolnym Śląsku otworzył oddział dla pacjentów przewlekle chorych wentylowanych w ramach odziału opiekuńczo-leczniczego;
 • http://www.icpich.izer-med.com.pl/kontakt.html

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie

 • szczególną specjalnością szpitala są oddziały: reumatologii oraz urazowy, ortopedyczny i ortopedyczny dziecięcy, który specjalizuje się w zakresie leczenia złamań otwartych, na tym polu szpital posiada znaczące osiągnięcia,
 • oddział reumatologiczny świadczy usługi w zakresie m.in. diagnostyki i leczenia kompleksowego zapaleń stawów, układów schorzeń tkanki łącznej oraz chorób zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa,
 • w placówce działa hospicjum stacjonarne, które oferuje wszechstronną i całościowa opiekę nad nieuleczalnie chorymi pacjentami.
 • https://www.emc-sa.pl/nasze-placowki/lubin-regionalne-centrum-zdrowia

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy

 • placówka jest znana z dobrze funkcjonujących oddziałów: pediatrii, neonatologii, ginekologii i położnictwa, rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej oraz chirurgii ogólnej,
 • w ramach szpitala działa także Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, który prowadzi się kompleksową i fachową opiekę lekarską i pielęgniarską,
 • w strukturze zakładu funkcjonuje również Pogotowie Ratunkowe, dysponujące dwoma zespołami podstawowymi i dwoma zespołami specjalistycznymi. Szpital ma do dyspozycji również karetkę wyposażoną w standardzie zespołu ratownictwa.
 • https://www.osoz.pl/ron-www/powiatowy-zespol-szpitali-olesnica

NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach

 • szpital specjalizuje się w leczeniu chorób wewnętrznych z diabetologią na oddziale wewnętrznym z pododdziałem diabetologicznym,
 • centrum jest również znane z oddziału ginekologiczno-położniczego oraz oddziału rehabilitacji,
 • nowoczesny sprzęt, którym dysponuje centrum medyczne to aparat: RTG, laparoskop, histeroskop, kolonoskop, aparaty KTG, aparaty do znieczulania, wózki reanimacyjne oraz kardiomonitory.
 • https://www.emc-sa.pl/nasze-placowki/kowary-szpital-bukowiec

Wielospecjalistyczny Szpital – SPZOZ w Zgorzelcu

 • szpital wielospecjalistyczny, posiadający 16 oddziałów szpitalnych,
 • w ramach szpitala funkcjonuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 • jednostka posiada także szkołę rodzenia przy oddziale ginekologiczno-położniczym
 • szpital kładzie duży nacisk na diagnostykę, dlatego posiada nowoczesne pracownie TK, MR oraz medyczne laboratorium diagnostyczne
 • http://www.spzoz.zgorzelec.pl/

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

 • szpital posiada trzy lokalizacje: Kłodzko, Nowa Ruda oraz Szpital usdrowiskowo-rehabilitacyjny w Kudowie Zdrój ,
 • szpital oferuje usługi medyczne z zakresu lecznictwa zamkniętego, ambulatoryjnego, POZ i stomatologii
 • jednostka oferuje usługi diagnostyki obrazowej, RTG, USG, TK, MR
 • https://www.zoz.klodzko.pl/

SPZOZ Regionalny Szpital Specjalistyczny „LATAWIEC” w Świdnicy

 • szpital posiada 15 oddziałów stacjonarnych lecznictwa zamkniętego
 • w ramach szpitala funkcjonuje oddział reumatologiczny zlokalizowany w Żarowie.
 • szpital dysponuje 9 poradniami specjalistycznymi
 • http://www.szpital.swidnica.pl/

Szpital „Mikulicz” w Świebodzicach

 • placówka należy do grupy EMC Instytut Medyczny,
 • szpital prowadzi leczenie w zakresie chirurgii ogólnej (zabiegi laparoskopowe, endoskopowe), chorób wewnętrznych (w tym szybka diagnostyka kardiologiczna), chorób dziecięcych, ginekologii, położnictwa oraz neonatologii,
 • jednostka została wyróżniona certyfikatem „Razem łatwiej” – jako przyjazna matce i dziecku zapewnia komfortowe warunki porodów, relaksację w okresie przedporodowym oraz profesjonalną opiekę medyczną i pielęgniarską nad matką i noworodkiem w okresie poporodowym,
 • szpital zapewnia kompleksową opiekę nad osobami przewlekle chorymi, w ramach Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego oraz Hospicjum funkcjonujących przy szpitalu.
 • https://www.emc-sa.pl/nasze-placowki/swiebodzice-szpital-mikulicz