Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

O konsorcjum

W dniu 27 sierpnia 2009r. w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, odbyło się spotkanie założycielskie Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych.

Wynikiem spotkania było przyjęcie i podpisanie umowy konsorcjum, w skład którego weszły:

 • POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI W OLEŚNICY,
 • ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W MILICZU,
 • ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIE,
 • SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY,
 • SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GÓRZE,
 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚREDZKIE CENTRUM MEDYCZNE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ,
 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STRZELIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE W STRZELINIE,
 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W WOŁOWIE,
 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W DZIERŻONIOWIE SP. Z O.O.,
 • NIEPUBLICZY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ JAWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. W JAWORZE,
 • ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBINIE,
 • ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁOGOWIE,
 • ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZŁOTORYI.

W dniu 17 września 2009., na kolejnym spotkaniu, do składu Konsorcjum przystąpiły następujące szpitale:

 • „EUROMEDICARE” SZPITAL SPECJALISTYCZNY Z PRZYCHODNIĄ WE WROCŁAWIU,
 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MIKULICZ” W ŚWIEBODZICACH,
 • SZPITAL ŚW.ANTONIEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH,
 • ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU,
 • NIEPUBLICZN ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W KOWARACH,
 • CENTRUM PULMONOLOGII I ALERGOLOGII W KARPACZU S.A,
 • IZERSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I CHEMIOTERAPII NZOZ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE,
 • POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GÓRZE SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY,
 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W LWÓWKU ŚL.

Cele Konsorcjum

Głównym celem Konsorcjum jest wzmacnianie pozycji szpitali będących jego członkami i udzielanie im wsparcia, a także zajmowanie stanowisk we wszelkich sprawach związanych z ich statutową działalnością, w szczególności w ich relacjach z:

 • organami władzy i administracji rządowej,
 • organami administracji samorządowej,
 • dysponentami środków publicznych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w tym świadczeń opieki zdrowotnej,
 • związkami zawodowymi,
 • dostawcami materiałów, sprzętu i usług (np. sprzętu medycznego, leków, wykonawców robót budowlanych i innych),
 • ubezpieczycielami komercyjnymi,
 • innymi instytucjami, których działania oraz współpraca z nimi, może mieć wpływ na wykonywanie zadań statutowych członków Konsorcjum.

Konsorcjum przyjęło zasadę podejmowania działań związanych z realizacją swoich celów, przy ścisłej współpracy z Konwentem Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

W dniu 9 lutego 2010 roku zarejestrowany został Związek Pracodawców Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych. Doświadczenia członków konsorcjum, z rozmów negocjacyjnych w październiku i grudniu 2009r. przekonały członków konsorcjum o konieczności rejestracji powstałej struktury, aby dzięki uzyskaniu osobowości prawnej, mogła lepiej realizować założone cele.