Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Będą kontrole NIK w Szpitalach Powiatowych

Kadry medyczne w ochronie zdrowia, działanie szpitali oraz Agencji Badań Medycznych, ale również realizacja zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - to niektóre z ponad 80 planowanych przez NIK kontroli w 2022 roku.

Autor: MP • Źródło: NIK/Rynek Zdrowia • 18 stycznia 2022 13:16

Kontrole NIK w ochronie zdrowia w 2022 roku. Pod lupą m.in. szpitale

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła plan pracy na 2022 rok. W planach ma realizację aż 88 kontroli, wiele z nich będzie dotyczyło systemu ochrony zdrowia.

Kontrolerzy przeanalizują wykonanie budżetu państwa przeznaczonego na zdrowie, ale również zasoby kadr medycznych w systemie, działanie szpitali powiatowych czy Agencji Badań Medycznych.

Ponadto Izba przyjrzy się również realizacji zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również sprawdzi dostęp do leczenia w ramach procedury „Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych”. A to nie koniec.

Kontrole NIK w 2022 roku:

  • Zasoby kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia.  NIK sprawdzi, czy sposób kształcenia, zasoby oraz organizacja pracy wybranych grup zawodowych kadry medycznej pozwalają na zaspokojenie potrzeb podmiotów leczniczych i pacjentów. Kontrola zostanie przeprowadzona między II a IV kwartałem 2022 roku, a wnioski powinniśmy poznać w I kwartale kolejnego roku.
  • Funkcjonowanie szpitali powiatowych w Polsce. Kontrola ma wykazać czy szpitale działały prawidłowo i jak bilansowały tę działalność. Szpitale trafią pod lupę NIK w III i IV kwartale, a konkretne informacje poznamy na początku przyszłego roku.
  • Realizacja zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. NIK sprawdzi czy sposób finansowania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zapewnia efektywne wykorzystanie środków. Kontrola funduszu odbędzie się między II a IV kwartałem.
  • Funkcjonowanie Agencji Badań Medycznych. Przedmiotem kontroli będzie efektywność realizacji zadań ustawowych i prawidłowość ich wykonywania w ABM. Tu kontrola rozpocznie się w II kwartale, wyniki zostaną przedstawione w końcówce roku.
  • Dostęp do leczenia w ramach procedury „Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych”. Izba spróbuje odpowiedzieć czy nowe rozwiązania prawne poprawiły dostęp do terapii finansowanych w ramach „Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych”. Przegląd funkcjonowania procedury obowiązującej od 2020 roku rozpocznie się w II kwartale. W kolejnym powinny być dostępne jej wyniki.
  • Usługi asystenta osobistego jako wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Kontroli poddana zostanie prawidłowość funkcjonowania finansowanego ze środków publicznych systemu usług asystenta osoby niepełnosprawnej (II kwartał, wyniki IV).
  • Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez samorządy województw. Izba sprawdzi czy zadania realizowane przez poszczególne samorządy skutecznie wspierały rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (początek kontroli I kwartał, wyniki pod koniec roku).
  • Zlecanie usług medycznych przez szpitale publiczne. Kontrola ma wykazać czy zlecanie przez szpitale publiczne wykonania świadczeń zdrowotnych było prawidłowe i czy ich wykonanie było rzetelnie nadzorowane. Sprawdzanie rozpocznie się w II kwartale, a zakończy w IV.
  • Postępowanie z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym odpadami wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. NIK przyjrzy się gospodarowaniu medycznymi odpadami zakaźnymi ze szczególnym uwzględnieniem tych wytworzonych w związku z działaniami podjętymi w walce z COVID-19. Badanie to zajmie cztery kwartały.
  • Wsparcie systemu pieczy zastępczej w procesie deinstytucjonalizacji. Czy system pieczy zastępczej jest skutecznie wspierany w procesie jego deinstytucjonalizacji? To kolejne z pytań, na które w 2022 roku będzie chciała uzyskać odpowiedź izba. NIK sprawdzi to w I kwartale, a, wyniki poznamy pod koniec roku.

PLAN PRACY NIK NA 2022 r.