Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Będą nowe wzory karty urodzenia i martwego urodzenia

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia.

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem od 1 stycznia 2024 r. karta urodzenia i martwego urodzenia będą zawierały węższy zakres danych.

Od stycznia karta urodzenia będzie zawierała:

  • nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL
    matki dziecka, jeżeli został nadany
  • miejsce, datę i godzinę urodzenia dziecka;
  • płeć.

Karta martwego urodzenia, oprócz ww. danych, będzie zawierała także informację, że dziecko urodziło się martwe.

Resort zdrowia tłumaczy, że zakres danych jest adekwatny do sporządzenia ww. dokumentów przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w celu rejestracji urodzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego.

Źródło: Leksykon

Link do projektu rozporządzenia