Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Konsultacje Publiczne – Rządowy projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa jest elementem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z terminem wejścia w życie w I kwartale 2022 r.

W Rzeczypospolitej Polskiej na koniec 2020 r. funkcjonowało 575 szpitali publicznych jako podmioty lecznicze udzielające świadczeń szpitalnych, funkcjonujące w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zwane dalej „spzoz”, instytutów badawczych oraz spółek kapitałowych, w których wartość nominalna udziałów albo akcji należących do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej stanowi co najmniej 51% kapitału zakładowego z wyłączeniem takich podmiotów leczniczych jak:

  • jednostki lecznictwa uzdrowiskowego,
  • podmioty świadczące usługi w trybie leczenia jednego dnia,
  • zakłady i ośrodki rehabilitacji,
  • zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze,
  • podmioty udzielające świadczeń wyłącznie w zakresie terapii uzależnień.

Do pobrania:

proj. ust. o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

konsultacje publiczne i opiniowanie ust. o modernizacji i poprawie efektywności

proj. ust. o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa