Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Minister Zdrowia nie chce zamykać szpitali powiatowych…

 

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że – „nie chce likwidować małych szpitali”. Szefowa resortu zaproponowała pakiet zmian legislacyjnych zamiast jednej ustawy:

  • mają się zmienić kryteria wejścia do sieci szpitali, która obecnie obejmuje ponad 90 proc. placówek i daje gwarancję stabilności finansowania przez cztery lata. Zgodnie z nowymi zasadami o tym, czy lecznica znajdzie się w sieci, ma decydować spełnienie kryteriów przez poszczególne oddziały szpitalne, a nie całe placówki, jak jest obecnie,
  • kolejną zmianą miałoby być wprowadzenie możliwości tworzenia i prowadzenia podmiotów leczniczych także przez związki jednostek samorządu terytorialnego. tzn.: chodzi o to, by powiaty łączyły siły i przejmowały placówki. To pozwoli namówić samorządy do współpracy, o czym mówi od początku nowa szefowa resortu zdrowia. Dzięki temu dwa szpitale leżące blisko siebie, ale należące do różnych powiatów, miałyby przestać ze sobą konkurować. Jeżeli takie dwie lub trzy placówki będą należeć do jednego właściciela – łatwiej będzie rozwiązać kwestię na przykład oddziałów nierentownych, ale kluczowych do utrzymania ze względu na potrzeby mieszkańców. Współpraca między samorządami ma pozostać jednak w formie zachęty, a nie być obowiązkiem.

W planach Pani Minister ma rozmowy  z nowymi starostami i marszałkami, z dyrektorami wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, o planach na rozmieszczenie oddziałów szpitalnych zgodnie zapotrzebowaniem. Celem takich zamierzeń jest aby placówki w bliskiej odległości od siebie, nie powielały tych samych oddziałów. Jednocześnie resort zdrowia  obrało za cel przekonania Komisji Europejskiej, do zmiany, które chcą wprowadzić w Krajowym Planie Odbudowy, a które są konieczne i mają dążyć do lepszej dostępność i zarządzanie szpitalami, ale nie likwidując małych powiatowych szpitali – mówiła Izabela Leszczyna.

Źródło: Termedia.pl