Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

MZ może zawiesić kary za brak lekarza w karetce typu S do końca roku

Ministerstwo Zdrowia chce zawiesić kary za brak lekarza w karetce typu S do końca roku. Ma to przełożyć się na większe powodzenie w rekrutacji nowych pracowników i jednocześnie ograniczyć straty finansowe.

Ministerstwo Zdrowia w ocenie skutków regulacji wskazuje, że „w związku z przejściowym, spowodowanym pandemią, problemem braku zabezpieczenia lekarzy w zespołach specjalistycznych systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM)” od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., „planowane jest wyłączenie stosowania kar umownych w tym czasie”.

Zgodnie z treścią projektu „przepisów dotyczących kar umownych nie stosuje się do umów w rodzaju ratownictwo medyczne w przypadku niespełniania, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., wymagań dotyczących zapewnienia lekarza systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego, pod warunkiem zapewnienia w składzie tego zespołu co najmniej trzech osób posiadających kwalifikacje wymagane dla ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu”.

Projekt zatem obejmuje zmiany w dwóch głównych obszarach tematycznych dotyczących:

  • wyłączenia stosowania kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w specjalistycznym Zespole Ratownictwa Medycznego („ZRM S”) od1 lipca do 31 grudnia 2023 r.;
  • uregulowania kwestii związanych z właściwym wykonaniem umowy na realizację szczepień zalecanych, wykonywanych w aptekach.

Źródło: Rynek Zdrowia

Treść projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej