Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

O modernizacji szpitali na Radzie do spraw Ochrony Zdrowia

W Belwederze odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia, w którym uczestniczyła m.in. Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP, Wiceprezes Związku Powiatów Polskich Tadeusz Chrzan, Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. w Belwederze odbyło się posiedzenie Rady do spraw Ochrony Zdrowia, pod przewodnictwem prof. Piotra Czauderny, dotyczyło rządowego projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, który – w ramach prac legislacyjnych – podlegał konsultacjom społecznym. W obecności przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, członkowie Rady mieli możliwość przedstawienia swoich uwag do propozycji regulacji oraz potwierdzenia zainteresowania dalszym udziałem w pracach nad projektem już po przeanalizowaniu przez resort uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się także z opiniami do projektu Związku Powiatów Polskich, przedstawionymi przez Wiceprezesa Związku Tadeusza Chrzana oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, przedstawionymi przez Prezesa Związku Waldemara Malinowskiego.

Źródło:Prezydent.pl

Fot.:Krzysztof Gumul/KPRP