Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Prezes OZPSP oraz KDSP Waldemar Malinowski: „reforma szpitalnictwa nie będzie możliwa bez współpracy samorządów”

W nowym projekcie ustawy o reformie szpitalnictwa nie zmieniono wskaźników oceny szpitali w celach kategoryzacji. Nadal są to wskaźniki tylko i wyłącznie finansowe - mówi prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski, analizując w oparciu o wstępne informacje zmieniony projekt ustawy.

Kryteria kategoryzacji szpitali bez zmian
– Ze zmienionego projektu ustawy nadal wynika, że podmiotem, który będzie miał decydujący wpływ na dostosowanie działalności podmiotu szpitalnego do potrzeb, będzie Agencja Rozwoju Szpitali. To oznacza centralizację zarządzania – podkreśla Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, po wstępnym zapoznaniu się z projektem. Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek (9 maja) przedstawiło projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa z uwzględnionymi uwagami po konsultacjach społecznych. – Agencja Rozwoju Szpitalnictwa ma zajmować się tylko szpitalami, ale równocześnie powinna przebiegać reforma i innych poziomów systemu ochrony zdrowia – AOS, POZ. Na system trzeba spojrzeć całościowo, bo szpital nie może funkcjonować należycie bez współpracy z POZ i odwrotnie – zwraca uwagę prezes Waldemar Malinowski. Zauważa, że w nowym projekcie nie zmieniono wskaźników oceny szpitali w celach kategoryzacji. Nadal są to wskaźniki tylko i wyłącznie finansowe.

Restrukturyzacja szpitali nie powiedzie się bez współpracy samorządów
Pozytywnie należy ocenić, że w opiniowanie planów rozwojowych i naprawczo-rozwojowych w zakresie obowiązku dostosowania działalności podmiotu szpitalnego do lokalnych i regionalnych potrzeb zdrowotnych włączono wojewodę. – Zawsze jednak potrzebna będzie oddolna współpraca samorządowców po to, żeby reformować ochronę zdrowia w pełnym zakresie. Dobrze, że w uwzględnionych uwagach jest już mowa o współpracy z samorządem – zaznacza Waldemar Malinowski. Jak zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia, odwołując się do ustawy o działalności leczniczej, dopuszczono w niej możliwość tworzenia i prowadzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez związek jednostek samorządu terytorialnego. – To w jakimś sensie realizacja koncepcji proponowanej przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych – mówi prezes Malinowski. – Konsolidacja świadczeń oparta o porozumienie samorządów. Dwa, trzy powiaty, starostowie, dyrektorzy szpitali i personel mogą się porozumieć i ustalić zakres świadczeń w szpitalu. Nie w każdym szpitalu powiatowym muszą być 4 podstawowe oddziały. Może się okazać, że pełne wykorzystanie infrastruktury czy diagnostyki, np. ze względu na braki personelu w jakimś szpitalu, może być trudne. Powiaty zatem powinny wspólnie podejmować restrukturyzację, tak, żeby w rejonie jak zapewnić jak najlepszą opiekę – zauważa prezes OZPSP.

Jeśli ustawa ma wejść, potrzebna decyzja dotycząca sieci szpitali
W opinii Waldemara Malinowskiego za oczywiste należy uznać zwiększenie wymagań, koniecznych dla objęcia stanowiska prezesa Agencji Rozwoju Szpitalnictwa: ukończenie studiów podyplomowych MBA lub posiadanie stopnia naukowego doktora w wyszczególnionych dziedzinach. – Prezesem Agencji musi być ekspert z ogromną wiedzą, który będzie umiał zdefiniować każdy zakres systemu szpitalnictwa, nie wiem czy nawet stopień doktora jest tu wystarczający – zaznacza. Prezes OZPSP pozytywnie ocenia rozszerzenie katalogu przesłanek zwalniających z egzaminu uprawniającego do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu szpitalnego. – Kwestia egzaminu i koniecznych studiów podyplomowych MBA zwalniających z tego egzaminu, budziły wiele kontrowersji, gdyż w naszej ocenie nie tylko wiedza, ale doświadczenie w pracy menedżera są bardzo ważne – przypomina. W ocenie prezesa zaskakuje pozostawienie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w szpitalach. To wymaga tworzenia kolejnej grupy lekarzy, którą szpital musi znaleźć. Jak podkreśla prezes Malinowski, z pierwszych informacji wynika, że nie zdecydowano na temat sieci szpitali. – Mamy maj. Ustawa o modernizacji i reformie szpitalnictwa ma wejść w III kwartale i zacząć działać od I kwartału 2023 r. Tymczasem nie wiemy jak będzie wyglądała kwestia konkursów, kwalifikacji do nowej sieci – mówi.

Źródło: Rynek Zdrowia