Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej znów na komisji

Sejmowa Komisja Zdrowia we wtorek zajmie się kolejny raz rządowym projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Na poprzednim posiedzeniu Komisja odrzuciła sprawozdanie z prac nad projektem. Wówczas Biuro Legislacyjne Sejmu poinformowało, że wobec tego do decyzji Komisji należy to, czy będzie jeszcze raz rozpatrywała projekt, czy skieruje go ponownie do do prac podkomisji.

Na lutowym posiedzeniu Komisji Zdrowia większość posłów (15 z 29) sprzeciwiła się przyjęciu sprawozdania z prac nad projektem. Przewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz Latos (PiS) poinformował wówczas, że zamyka posiedzenie. Posłowie opozycji zaprotestowali, podkreślając, że wcześniej zapowiedzieli zgłoszenie wniosku o odrzucenie projektu w całości, a wniosek ten powinien zostać rozpatrzony przed zamknięciem posiedzenia. Posiedzenie Komisji zostało jednak zakończone przez jej przewodniczącego, a następnie punkt dotyczący rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta został zdjęty z porządku obrad Sejmu.

Posłowie opozycji zapowiedzieli wnioski o odrzucenie ustawy o jakości w całości

Podczas prac w podkomisji nad rządowym projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta zgłoszono 92 poprawki, w tym 28 o charakterze legislacyjnym.
Rajmund Miller (KO) podkreślił, że odrzucone zostały wszystkie zasadnicze wnioski opozycji. Jak mówił projekt narusza zasadę niezależnej oceny w procesie akredytacji zapewnianej dotąd przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i przejęcie tych zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Ponadto – jak mówił – utrzymano art. 62 projektu ustawy, który dotyczy penalizacji personelu medycznego. Jak podkreślał poseł PO ustawa w takim brzmieniu odstraszy personel medyczny od zgłaszania zdarzeń niepożądanych i wobec tego wypacza sens wprowadzania ustawy o jakości. Posłanka Lewicy Marcelina Zawisza podkreślała, że ustawa przyjęta w obecnym kształcie spowoduje, że personel medyczny będzie się bał zgłaszać zdarzenia niepożądane.

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Zgodnie z projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta , w ramach autoryzacji pomioty lecznicze będą weryfikowane pod kątem: wymagań dla personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wymagań dla wewnętrznego systemu zarządzania jakością (określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz aktach wykonawczych). Z oceny skutków regulacji wynika, że autoryzacja obejmie ponad 25 tys. podmiotów leczniczych, blisko 144 tys. praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, ponad 33 tys. praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych, a także ponad 14 tys. praktyk zawodowych fizjoterapeutów.

Monitorowanie zdarzeń niepożądanych – nie tylko w szpitalach

Niezależnie od faktu korzystania ze środków publicznych, projekt przewiduje wprowadzenie wewnętrznego, obligatoryjnego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem (system monitorowania zdarzeń niepożądanych), w szczególności:

  • zgłaszanie wszystkich zdarzeń niepożądanych -do jakich doszło w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;
  • prowadzenie analizy zdarzeń niepożądanych, z uwzględnieniem oceny ciężkości i prawdopodobieństwa zdarzeń, z wykorzystaniem analiz przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis – RCA),
  • omówienie wniosków z analizy z personelem i wdrożenie ich do praktyki postępowania medycznego;
  • opracowywanie i wdrożenie rozwiązań ograniczających występowanie analogicznych zdarzeń niepożądanych w przyszłości,
  • przesyłanie zgłoszeń zdarzeń niepożądanych i analiz przyczyn źródłowych do sytemu teleinformatycznego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Ścieżka dochodzenia roszczeń za błędy medyczne

Pacjent ma mieć wybór: albo dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej, albo w trybie pozasądowym. Rekompensatę za zdarzenie medyczne pacjent ma otrzymać szybciej na nowej ścieżce, czyli z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Jednocześnie jednak z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych będą mogli otrzymać rekompensatę wyłącznie pacjenci, którzy leczyli się w szpitalach. Przepisy rozdziału dotyczącego funduszu kompensacyjnego – zgodnie z projektem – stosuje się bowiem do „zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalu w rozumieniu przepisów z ustawy o działalności leczniczej” (art. 67q projektu ustawy).

Rejestr zdarzeń niepożądanych – propozycja NIL

Projekt dotyczący rejestru zdarzeń niepożądanych przygotował także samorząd lekarski. Zgodnie z projektem Naczelnej Izby Lekarskiej zgłoszenie zdarzenia niepożądanego do rejestru mogłoby się odbywać anonimowo i bez wskazywania konkretnych osób biorących w nim udział. Samorząd lekarski proponuje też zasadę no-fault, czyli przepis odnoszący się do Kodeksu karnego w zakresie odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania świadczeń zdrowotnych.

Źródło: prawo.pl