Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Reforma szpitalnictwa w nowym KPO: na „miękko” i na mniejszą skalę

Ministerstwo Zdrowia nie mówi już o „restrukturyzacji szpitali przez ich konsolidację”, a jedynie o „zmianie profilu i dostosowaniu do lokalnych, regionalnych i krajowych potrzeb”. W aktualizowanej wersji Krajowego Planu Odbudowy ustawę o modernizacji zastępuje ustawa o Funduszu Wsparcia Szpitali. Z dokumentu wynika też, że inflacja zjadła część środków na inwestycje - dostanie je mniej szpitali.

Do 9 maja można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji społecznych do rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, które ogłosiło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Proponowane zmiany dotyczą m.in. jednego z „kamieni milowych” w ochronie zdrowia, czyli reformy szpitalnictwa. Obowiązująca wersja KPO zakłada, że resort zdrowia zawrze 330 umów ze szpitalami na zakup sprzętu medycznego lub wsparcie inwestycji do czwartego kwartału 2024 r. W aktualizowanej właśnie wersji jest jednak mowa już tylko o 222 umowach. Taki jest aktualny cel określony w przekazanej właśnie do konsultacji wersji Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Zmienić się ma także średnia wartość projektu z 28,9 mln zł do 42,5 mln zł. – Wzrastający poziom inflacji, podwyżki cen energii i gazu skutkujące dalszymi wzrostami kosztów towarów i usług, wzrost płacy minimalnej, mają bezpośrednie oddziaływanie na zwiększenie wartości jednego projektu do 2026 r. – wyjaśniono w dokumencie. – Widzimy, że realizacja wartości docelowej tj. 330 umów podpisanych pomiędzy szpitalami a Ministerstwem Zdrowia na zakup sprzętu medycznego lub wsparcie inwestycji infrastrukturalnych nie jest realna – przyznano wprost.

Reforma szpitalnictwa – nowe otwarcie

W dokumencie przekazanym do konsultacji jest zapowiedź kolejnego podejścia Ministerstwa Zdrowia do reformy szpitalnictwa, w okrojonej i łagodniejszej wersji w porównaniu do poprzednich. Przypomnijmy, że projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa – „kamień milowy” KPO – ujrzał światło dzienne pod koniec 2021 r. W maju ubiegłego roku pojawiła się jego nowa wersja. Zebrał jednak negatywne opinie m.in. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Nie poparli go nawet członkowie PiS, którzy apelowali do swoich posłów o zablokowanie tego pomysłu. Co budziło sprzeciw i obawy? Przede wszystkim to, że władze samorządowe, prowadzące szpitale, nie będą miały żadnego wpływu na restrukturyzowany podmiot. – Dostaną odgórnie nadzorcę, który bez żadnej odpowiedzialności pozaciąga zobowiązania, pozamyka oddziały, ale wyborcy będą mieć pretensje do starostów i prezydentów – mówili wówczas działacze PiS. W styczniu minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiadał kolejną wersję. Media, w tym Prawo.pl, informowały, że resort zdrowia robi krok w tył i Agencję Restrukturyzacji Szpitali zastąpi Fundusz Modernizacji i Poprawy Efektywności Szpitalnictwa.

Nowy projekt ustawy o modernizacji szpitali na etapie wpisu do prac rządu

Korekty w KPO przekazane do konsultacji potwierdzają, że MZ rezygnuje z ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Zamiast niej przygotuje projekt ustawy o Funduszu Wsparcia Szpitali. Ustawa miałaby wejść w życie w trzecim kwartale 2023 r. Z opisu tego „kamienia milowego” znikają takie pojęcia jak: „restrukturyzacja sektora szpitali poprzez konsolidację i aktualizację sieci szpitali ”, „reforma systemu finansowania szpitali, zapewniająca skuteczną i trwałą restrukturyzację” oraz „stworzenie profesjonalnego systemu nadzoru nad szpitalami”.
Z zapowiedzianych korekt wynika więc, że MZ rezygnuje z budzących opór pomysłów. Reformę szpitalnictwa przynajmniej w sferze opisowej przedstawia w wersji soft, bo projekt nie ujrzał jeszcze światła dziennego.

W odniesieniu do ustawy o Funduszu Wsparcia Szpitali jest więc mowa o:

  • zmianie profilu i dostosowanie działalności podmiotu szpitalnego do lokalnych, regionalnych i krajowych potrzeb zdrowotnych
  • przesunięciu niektórych świadczeń zdrowotnych ze szpitali na niższe poziomy opieki (podstawowa opieka zdrowotna, opieka ambulatoryjna)
  • stworzeniu funduszu, który ma pomóc zadłużonym szpitalom w poprawie efektywności ekonomicznej
  • podnoszeniu jakości zarządzania podmiotem szpitalnym oraz rozwój kompetencji kadry menedżerskiej

Źródło: prawo.pl