Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Szpitale podkreślają – nie wystarczy pieniędzy na podwyżki !

Szpitale powiatowe alarmują, że w ponad połowie z nich pieniądze przekazane przez NFZ nie wystarczą na pełne pokrycie podwyżek i że nie będą podpisywać aneksów do umów z NFZ. Fundusz pytany o sytuację odpowiada Rynkowi Zdrowia: Obecnie w sześciu województwach aneksowanie umów szpitalnych zostało zakończone lub jest na finiszu.

Szpitale powiatowe podkreślają: pieniędzy nie wystarczy

Do 10 sierpnia dyrektorzy szpitali muszą wypłacić pracownikom pensje według nowych, wyższych stawek określonych w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Tegoroczna nowelizacja ustawy gwarantuje, że od 1 lipca minimalne wynagrodzenia pracowników szpitali i przychodni zatrudnionych na etacie wzrosną od 17 do 41 proc. Dyrektorzy wielu szpitali powiatowych alarmują, że nie otrzymali z NFZ wystarczających środków na podwyżki płac. – Z naszych danych wynika, że w około 60 proc. szpitali brakuje pieniędzy na wypłaty wynagrodzeń – mówi Rynkowi Zdrowia Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Zarząd OZPSP działając w imieniu 170 szpitali zrzeszonych w Związku odbył dotąd kilka tur roboczych spotkań w centrali NFZ, przekonując że środki na podwyżki płac są niewystarczające. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce we wtorek. – My chyba musimy przenieść te rozmowy na szczebel wyżej, dlatego że NFZ realizuje rekomendacje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie wyliczania środków na podwyżki. Naszym zdaniem, gdzieś jednak przy określaniu tych rekomendacji został popełniony błąd, chcemy wiedzieć gdzie – rozważa Waldemar Malinowski.

Dodatkowe środki na podwyżki dla pracowników szpitali miały zostać zagwarantowane w aneksach do umów szpitali z NFZ. Zostały wyliczone w oparciu o wzrost wyceny świadczeń. Ich nową, wyższą wycenę podała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W oparciu o te rekomendacje NFZ przedstawia szpitalom aneksy do umów.

Szpitale zapytają AOTMiT jak wyliczył skalę podwyżek

– Przed wprowadzeniem ustawy mieliśmy jasne deklaracje ze strony Ministerstwa Zdrowia, że pieniędzy wystarczy nie tylko na podwyżki pensji, ale również na podwyżki w ramach umów zleceń, umów kontraktowych dla lekarzy i pielęgniarek oraz na skutki inflacyjne. A jest tak, że wielu dyrektorom pieniędzy nie wystarczy nawet na wynagrodzenia w ramach umów o pracę dla pracowników etatowych – zaznacza Waldemar Malinowski. Przypomina, że podwyżki, choć niedoprecyzowane w oparciu o tabelaryczne kryteria, dotyczą też pracowników spoza działalności podstawowej. Tłumaczy: Dyrektorzy podpisali porozumienia płacowe, a jeśli nie, to musieli wydać zarządzenia. W związku z tym mamy zobowiązania wobec pracowników, ale w wielu wypadkach dyrektorzy nie mają środków, żeby te zobowiązania pokryć.

Dyrektorzy szpitali powiatowych zrzeszonych w Związku chcą dyskusji o twardych danych.

Na pewno poprosimy Agencję o przedstawienie metodologii według, której określono rekomendacje do wyliczeń dla NFZ. Sposób wyliczenia powinien być taki, żeby każdy dyrektor był w stanie wyliczyć podwyżki z rekomendacji, a chyba nikt nie umie tego zrobić – zaznacza prezes OZPSP.

– Wniesiemy do AOTMiT, by agencja przedstawiła nam szczegółowy sposób wyliczenia, jaka np. część kwoty za punkt w ryczałcie dotyczy środków wcześniej „znaczonych”, a jaka nowych.

Szpitale wstrzymują się z podpisywaniem aneksów do umów z NFZ

Podczas środowego spotkania zarządu OZPSP zapadło ustalenie, że szpitale wystąpią do oddziału wojewódzkiego NFZ z pismami, w których poinformują jakich kwot brakuje na podwyżki wynagrodzeń wg propozycji w aneksach. Pytamy w centrali Narodowego Funduszu o sytuację podwyżkową i wstrzymywanie przez wielu dyrektorów aneksów do umów. – Obecnie w sześciu województwach, m.in. w zachodniopomorskim i pomorskim, aneksowanie umów szpitalnych zostało zakończone lub jest na finiszu. W pozostałych województwach aneksy spływają na bieżąco – odpowiada nam Andrzej Troszyński, p.o. rzecznika prasowego NFZ. Pytany przez nas o zmieniony w tym roku sposób dystrybucji środków odpowiada, że za takim rozwiązaniem, tzn. ujęciem środków na wzrost wynagrodzenia w wycenie świadczeń, opowiedzieli się m.in. przedstawiciele szpitali powiatowych. – AOTMiT opracowała rekomendację w oparciu o dane pozyskane bezpośrednio z placówek medycznych, w tym ze szpitali – dodaje Troszyński.

Źródło: Rynek Zdrowia

Spotkanie Zarządu OZPSP z przedstawicielami NFZ