Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Szpitale chcą znać algorytm podwyżkowy. NFZ: dokumenty dostępne publicznie

Związek Powiatów Polskich alarmuje, że dyrektorzy parafują nowe umowy pod presją, a powolne rzucanie kół ratunkowych przez NFZ nie poprawia sytuacji. ZPP twierdzi także, że NFZ nie chce ujawnić algorytmów, którymi kierowano się przy tworzeniu rekomendacji do aneksów. NFZ odpowiada, że dokument z rekomendacjami dostępny jest na stronie AOTMiT, a przedstawiciele Agencji podczas spotkań ZPP dokładnie wyjaśniali metodologię tworzenia rekomendacji.

ZPP: NFZ nie chce ujawnić algorytmu wyceny świadczeń

Związek Powiatów Polskich zorganizował (18 sierpnia) wideokonferencję członków zarządu, poświęconą wprowadzonej 1 lipca ustawie o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia i problemom, które wynikają z wdrożenia podwyżek w szpitalach. Prezes ZPP Andrzej Płonka podkreślił, że sytuacja finansowa lecznic jest bardzo trudna. ZPP wnioskuje o ujawnienie algorytmów, którymi kierowano się przy tworzeniu rekomendacji, ale jak mówią przedstawiciele Związku, Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce ich ujawnić. Paweł Florek, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ, zapytany przez nas o sytuację, odpowiada, że jest zdziwiony postawą Związku w tym zakresie. – Rekomendacje przygotowała AOTMiT. Dokument jest publicznie dostępny na stronie internetowej Agencji. Ponadto przedstawiciele AOTMiT byli obecni na spotkaniach ZPP i dokładnie wyjaśniali metodologię tworzenia rekomendacji – odpowiada. – Trudno więc mówić o braku woli NFZ do udostępnienia dokumentu, który przecież jest już dostępny. Dodam, że każdy dyrektor po otrzymaniu propozycji aneksu ma możliwość wyjaśnienia sposobu wyliczenia kwoty aneksu, czyli nowej wartości umowy, z dyrekcją OW NFZ. Wielu dyrektorów szpitali skorzystało z tej możliwości – odpowiada Paweł Florek i odsyła do strony https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zlecenia-mz-2022/983-materialy-2022/7762-59-2022-zlc. Związek twierdzi jednak, że w danych tych nie znajduje odpowiedzi na pytanie dotyczące zawiłości tworzenia rekomendacji i zapowiada, że nadal będzie wnioskował o udostępnienie ich w trybie dostępu do informacji publicznej.

Szpitale podpisują aneksy pod presją

O stopniowej zmianie podejścia NFZ „od stanowiska, że nie ma żadnego problemu, po powolne rzucanie szpitalom kół ratunkowych, które jednak wystarczająco nie uzdrawiają sytuacji” mówiła także radczyni prawna i ekspertka Związku Powiatów Polskich Bernadeta Skóbel. Zaznaczyła, że „problemem nie jest wybór metody, tylko to, że sama rekomendacja jest błędna. De facto środki powinny iść w ramach zmiany wyceny świadczeń„. Podkreśliła również, że problem, który jest ogólnopolski, nie zniknie, ponieważ pracownicy zaczynają domagać się ustawowych pensji. Zwróciła jednocześnie uwagę, że poprzez fakt podpisania aneksów przez szpitale NFZ uznaje, że problem nie istnieje. Sytuacja jest jednak o wiele bardziej skomplikowana, gdyż wiele szpitali podpisuje aneksy pod presją, co sygnalizowano już na posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

23 sierpnia konferencja na temat kondycji finansowej szpitali

Dodajmy, że 23 sierpnia Związek Powiatów Polskich organizuje konferencję poświęconą skutkom finansowym dla szpitali w związku z ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. W prowadzonej przez ZPP ankiecie już 119 szpitali powiatowych zgłosiło brak możliwości stuprocentowej realizacji ustawowych podwyżek (stan na 12 sierpnia). W piątek 19 sierpnia lista placówek ma być przez Związek zaktualizowana. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że wydłuży się o kolejne placówki, które zgłosiły braki w funduszach na podwyżki.

Aktualna lista szpitali zgłaszających brak możliwości stuprocentowej realizacji ustawowych podwyżek.

Źródło: Rynek Zdrowia