Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

W aptekach istotne zmiany dla pacjentów – projekt rozporządzenia w konsultacji

Projekt rozporządzenia dotyczące zmian z apteka w konsultacjach

Najważniejsze zmiany w projekcie rozporządzenia dotyczącego aptek:

  • umożliwienie osobie realizującej receptę w aptece albo punkcie aptecznym określenia postaci jednostki dawkowania produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, w oparciu o posiadaną wiedzę;
  • umożliwienie osobie realizującej receptę w aptece albo punkcie aptecznym wydania dwukrotnie większej, niż dotychczas, liczby opakowań produktu leczniczego albo wyrobu medycznego, w przypadku nieokreślenia na recepcie sposobu dawkowania w wymagany sposób;
  • wydania większej ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, w przypadku gdy z podanej w recepcie liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania wynikają różne ilości to produktu, środka lub wyrobu, wynikają różne ilości do wydania.

Obecnie projekt trafił do konsultacji, która potrwają 14 dni.

Źródło: Rynek Zdrowia