Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Wybrano nowy Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

Podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia OZPSP w dniu 12 czerwca 2024 r. w Warszawie wybrano nowy Zarząd OZPSP

Podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia OZPSP w dniu 12 czerwca 2024 r. w Warszawie wybrano nowy Zarząd w następującym składzie:

  • Waldemar Malinowski – Prezes
  • Krzysztof Żochowski – Wiceprezes
  • Tomasz Paczkowski – Wiceprezes
  • Adam Styczeń – Członek Zarządu
  • Mariusz Trojanowski – Członek Zarządu
  • Paweł Pikul – Członek Zarządu

OZPSP to organizacja zrzeszająca i reprezentująca 197 szpitali. Jej głównym celem jest jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec organów władzy publicznej,samorządów zawodów medycznych, związków zawodowych pracowników i innych podmiotów. Niniejsze cele realizowane są poprzez współpracę z parlamentem, administracją rządową i samorządową w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce, występowanie do przedstawicieli organów władzy publicznej w sprawach związanych z interesami pracodawców, opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym statutem organizacji.

OZPSP działa w kwestii dotyczących finansowania placówek medycznych i rozwiązaniach systemowych w opiece zdrowotnej jak również systematycznie zbiera i analizuje dane ze szpitali, ukazując niewystarczające finansowanie oraz konieczność dostosowania wzrostu wycen przez NFZ do rosnących kosztów działalności co wynikają wynika m.in. z ustawowych podwyżek wynagrodzeń oraz wzrostu cen leków, wyrobów medycznych, sprzętu i innych kosztów operacyjnych.

Źródło: OZPSP