Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Zaprezentowano Program Rozwoju e-Zdrowia na lata 2022-2027

Lepsza opieka zdrowotna dzięki transformacji cyfrowej - to główny cel Programu Rozwoju e-Zdrowia na lata 2022-2027 realizowanego przez resort zdrowia. E–usługi powinny wspomagać pacjenta i system ochrony zdrowia - przekonuje MZ.

Narzędzia do nawigowania w ochronie zdrowia dla pacjenta

Resort przekonuje, że aby pacjent mógł angażować się we własne zdrowia, należy dostarczyć mu narzędzi do nawigowania w systemie ochrony zdrowia.

To m.in. możliwość umawiania i odwoływania wizyt, komunikacja z pracownikami medycznymi i niemedycznymi lub koordynatorami, uzyskiwanie informacji o możliwych ścieżkach postępowania diagnostyczno-leczniczego, dostępnych świadczeniach opieki zdrowotnej, programach profilaktycznych, a także aplikacje zdrowotne.

Z punktu widzenia pacjenta, narzędziami wspierającymi komunikację są: portal pacjent.gov.pl, Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz aplikacja mobilna mojeIKP.

Zgodnie z programem, dla pacjentów wykluczonych cyfrowo zostaną przygotowane alternatywne rozwiązania, jak infolinie, boty, chatboty, specjalne SMS – mają one wspierać profilaktykę, dostarczyć pacjentowi ogólnych informacji o zdrowym stylu życia oraz spersonalizowanych informacji zdrowotnych wynikających z aktualnego wieku, miejsca zamieszkania i stanu zdrowia pacjenta.

Jak najłatwiejszy dostęp do informacji o zdrowiu

Pacjent powinien móc uzyskać dostęp do jak najpełniejszej informacji o stanie zdrowia swoim i swojej rodziny, w tym dzieci – w związku z tym kanały komunikacji udostępnią w czasie rzeczywistym informacje związane ze stanem zdrowia pacjenta i jego rodziny (dane medyczne, wyniki badań, skierowania, zlecenia, plan leczenia i pozostania w zdrowiu). Kanały komunikacji mają wspierały pacjenta w nawigowaniu w systemie ochrony zdrowia, kierując na świadczenia adekwatne dla jego stanu zdrowia.

Nowe rozwiązania mają też usprawnić proces diagnostyczny i leczniczy pacjentów z chorobami rzadkimi i hemofilią.

Elektroniczny dzienniczek pacjenta chorego na hemofilię lub skazy krwotoczne pozwoli pacjentowi lub jego opiekunowi odnotować ilość zużywanych leków (dawek), ich serie oraz daty i godziny ich podania. Można będzie również odnotować podanie leku z podziałem na profilaktyczne, czy po zaistniałym wylewie.

Dzięki nowemu rozwiązaniu pacjent będzie mógł monitorować zapas leków i wygenerować dostawy niezbędnych leków z koniecznym wyprzedzeniem. W Internetowym Koncie Pacjenta będzie można znaleźć informacje o dawkowaniu leków, które będą też na bieżąco dostępne dla uprawnionych lekarzy.

Wraz z informacją o zaistniałych wylewach, pozwolą zoptymalizować zleconą terapię przez lekarza prowadzącego. Bezpośrednim odbiorcą usługi będą pacjent lub jego opiekun prawny.

MZ zwraca uwagę, że szczególnej uwagi wymagają kobiety w ciąży, które będą mieć dostęp do elektronicznych zapisów związanych z ciążą. Rodzice z kolei zyskają dostęp do elektronicznej książeczki zdrowia dziecka, danych o badaniach profilaktycznych oraz szczepieniach wynikających z kalendarza szczepień.

Aplikacja mobilna w ramach Domowej Opieki Medycznej ma z kolei pomóc w opiece domowej i długoterminowej, w tym świadczonej przez opiekunów nieformalnych.

Aplikacja umożliwi monitoring stanu zdrowia pacjenta, pobieranie danych z urządzeń medycznych oraz urządzeń typu IoMT, kontakt z pracownikami medycznymi i pomocy społecznej opiekującymi się pacjentem, a także telekonsultację. Monitoring odbędzie się z wykorzystaniem sensorów oraz w oparciu o odpowiedzi na proste pytania o samopoczucie.

Źródło: Rynek Zdrowia