Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Zwyczajne Zgromadzenie Związku Pracodawców – Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Absolutorium z wykonywanych obowiązków za 2021 r. dla Zarządu Związku Pracodawców KDSP, wybór Zarządu na nową kadencję oraz przyjęcie nowego członka - to najważniejsze punkty porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Związku Pracodawców KDSP zwołanego na dzień 23.06.2022 r.

Dnia 23 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Związku Pracodawców – Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Związku.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Związku.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Związku i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2021r.,
7. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021r.
8. Powołanie członków Zarządu Związku.
– wybór Przewodniczącego Zarządu
– wybór Wiceprzewodniczącego
– wybór członka Zarządu – Sekretarza/Skarbnika.
9. Omówienie perspektyw rozwoju Związku Pracodawców KDSP.
10. Sprawy różne.

Podczas obrad członkowie Zawiązku Pracodawców udzielili absolutorium obecnemu Zarządowi za 2021 r. Jednocześnie do Zarządu Związku Pracodawców – Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych wybrano ponownie:

  1. Waldemar Malinowski – Przewodniczący KDSP
  2. Maciej Smolarz – Wiceprzewodniczący KDSP
  3. Barbara Kosak – Sekretarz/Skarbnik KDSP

Jednocześnie w wyniku głosowania przyjęto nowego członka Związku Pracodawców – NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.