Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

AOTMiT ponownie zbierze dane o wynagrodzeniach w szpitalach i przychodniach. Czas do listopada

25 października AOTMiT zwróciła się do placówek medycznych o udostępnienie danych dotyczących wymiaru zatrudnienia oraz wynagrodzeń. - Mieliśmy takie podmioty, gdzie koszty osobowe przekraczały wartość kontraktu z NFZ. Stąd oczywiste pytanie, czy to są dobrej jakości dane - mówił w trakcie Forum Rynku Zdrowia Roman Topór-Mądry, prezes Agencji, zapowiadając nowe ankiety. Czas na przekazanie informacji wyznaczono do 25 listopada.

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Nowe ankiety AOTMiT

W trakcie pierwszego dnia (24 października) XVIII Forum Rynku Zdrowia prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Roman Topór-Mądry odniósł się do ankiet zbieranych w podmiotach leczniczych tuż po wprowadzeniu 1 lipca ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, które miały ukazać rzeczywistą wartość wynagrodzeń pracowników.

Mieliśmy takie podmioty, gdzie koszty osobowe przekraczały wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stąd pytanie, czy to są dobrej jakości dane, czy też nie – tłumaczył prezes Topór-Mądry. Zapowiedział jednocześnie ponowne zbieranie ankiet w podmiotach poprzez nową wersję aplikacji, która zostanie uruchomiona 26 października.

AOTMiT zbiera dane na temat zatrudnienia w placówkach medycznych

Aplikacja pozwoli podmiotom na własnoręczną weryfikację danych, podpatrzenie czy są one poprawne i spójne. Każdy podmiot dostanie też miniraport kadrowy z tych danych, które przekazał – powiedział szef Agencji. – Wycena związana z płacą minimalną jest procesem, który zależy od naszej współpracy. Jeżeli państwo zarządzacie i macie kontrolę nad poszczególnymi ośrodkami powstawania kosztów, gdzie te koszty się kumulują, to przekazywanie danych jest tylko prostą techniczną formą – mówił do zgromadzonych dyrektorów lecznic w trakcie Forum Rynku Zdrowia. AOTMiT wyjaśnia, że nowe dane zbierane będą za wrzesień, a obejmować będą wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia. Dodatkowo przekazać należy podstawowe informacje obejmujące wybrane pozycje ze sprawozdania finansowego. Termin upływa 25 listopada 2022 roku.

Źródło: Rynek Zdrowia