Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

AOTMiT

Część szpitali wypłaca wynagrodzenia po staremu. Dołożonych pieniędzy i tak nie wystarczy?

Ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji padły propozycje dodatkowych zmian w wycenach świadczeń. Mają umożliwić wypłacenie podwyżek wynagrodzeń w szpitalach, którym zabrakło pieniędzy. - Jeszcze nie wiemy, czy tych pieniędzy wystarczy. Sprawdzamy - mówi Marek Wójcik, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Już wiemy, że są szpitale, które wypłaciły wynagrodzenia po staremu, bez podwyżek lub "pożyczyły" pieniądze z innych kont.

Rekomendacje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wdrożeniem najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia

13 lipca AOTMiT wydała rekomendacje w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. To informacje kluczowe dla wdrożenia podwyżek najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, zagwarantowanych ustawą z dnia 1 lipca 2022. AOTMiT proponuje dwa warianty i nowe wyceny.

Czy AOTMiT będzie zbierać informacje o wynagrodzeniach wszystkich pracowników służby zdrowia czy tylko zatrudnionych na umowy o pracę?

Sejm uchwalił obowiązek zbierania przez rządową agencję informacji o wynagrodzeniach pracowników służby zdrowia, ale Senat chce wyłączenia z tego osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej i podwykonawców. Wrócił w ten sposób spór o obowiązek szczegółowego raportowania o wysokości wynagrodzeń personelu medycznego