Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

AOTMiT urealnia wyceny „interny”. Niektóre wyższe aż o 450 procent. Pomogą na kryzys w szpitalach?

Będą nowe taryfy świadczeń szpitalnego leczenia chorób wewnętrznych. To aż 35 pozycji, a skok w niektórych przypadkach sięga ponad 450 procent.

Kardiologia, urologia, gastroenterologia i inne

Przedmiotem opublikowanego właśnie przez Agnecje Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji raportu są świadczenia związane z rozpoznawaniem i leczeniem chorób narządów wewnętrznych, diagnostyką, profilaktyką oraz ogólną kontrolą stanu zdrowia.

Interna jest dziedziną medycyny, która styka się z wieloma innymi specjalistycznymi obszarami: kardiologią, urologią, gastroenterologią, pulmonologią i innych.

Jak poinformowała AOTMiT, z uwagi na równolegle toczące się procesy taryfikacyjne, przedmiotowy raport objął 35 grup świadczeń (JGP) spośród 155, które identyfikowane są z interną.

Wybrane grupy stanowią 49 proc. wartości świadczeń zrealizowanych w ramach zakresu choroby wewnętrzne w 2021 roku, a ich głównymi realizatorami są szpitale gminne i powiatowe.

– Po zakończeniu wszystkich projektów, które były realizowane w ostatnim okresie lub są procedowane obecnie przez AOTMiT, staryfikowane zostaną142 grupy odpowiadające 98,9 proc. wartości świadczeń z obszaru chorób wewnętrznych – informuje agencja.

Proponowane projekty taryf opierają się o wyniki analizy kosztów, a ich zmianę względem obowiązujących wycen obliczono w oparciu o obowiązującą cenę za punkt w sieci PSZ, tj., 1,62 zł/punkt.

Jak ujawniła AOTMiT, dla większości z taryfikowanych grup JGP obecna refundacja nie pokrywa ponoszonych kosztów.

– W przypadku 22 grup JGP projekt taryfy jest wyższy aniżeli aktualna wycena; różnica wynosi od 2 do 459 procent. W przypadku 11 grup JGP obecna taryfa jest wyższa aniżeli wynik analizy kosztów; różnica wynosi od – 6 proc. do – 53 proc. – brzmi komunikat AOTMiT.

Większe nakłady na internę. Ponad 720 mln zł

– Wprowadzenie w życie proponowanej taryfy świadczeń będzie wiązało się ze zwiększeniem nakładów na internę w wysokości 720,3 mln zł (27 proc.) w stosunku do 2022 r., przy założeniu udzielania świadczeń w stałej liczbie jak na poziomie 2021 r. – wylicza agencja.

Przy uwzględnieniu współczynników korygujących dla świadczeń, które obowiązują od października dla 21 grup (z JGP objętych projektem) szacowany wzrost nakładów wynosi 665 mln zł.

– Dostosowanie wyceny taryfikowanych świadczeń do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców pozwoli na zapewnienie wyższego standardu udzielania świadczeń poprzez urealnienie wysokości ich refundacji przez płatnika, a także usprawni dostęp do nich w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej – uzasadniła AOTMiT.

Zaproponowała, aby uwagi do proponowanych taryf świadczeń kierować do 7 dni. Będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: taryfa.uwagi@aotm.gov.pl.

Zajmie się nimi Rada do spraw Taryfikacji.

– Poddane zostaną szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji, wyda stanowisko – czytamy w komunikacie AOTMIT.

Pod tekstem znaleźć można pełną treść raportu oraz załącznik [Charakterystyka świadczeń gwarantowanych związanych z realizacja zakresu choroby wewnętrzne (kody ICD-10 i ICD-9)].

Uwagi można składać TUTAJ

Źródło: Rynek Zdrowia