Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia: AOTMiT znów zbiera dane. Dotyczą wszystkich pracowników

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczęła proces ponownego gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

AOTMiT zbiera dane o strukturze zatrudnienia i wynagrodzeniach

Agencja otrzymała zlecenie od ministra zdrowia dotyczące dokonania analizy oraz przygotowania raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

1 marca rozpoczęła więc proces ponownego gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

AOTMiT ma za zadanie zebrać dane i wydać rekomendacje. Ma to związek ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

– Celem zbiórki jest uzyskanie rzeczywistych informacji o wartości wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w ramach wszystkich form zatrudnienia, a także pozyskanie danych dotyczących struktury zatrudnienia z podziałem na grupy zawodowe i kategorie personelu. Dodatkowo gromadzone są dane o przychodach i kosztach prowadzonej działalności, w tym o kosztach w wybranych kategoriach, najbardziej wrażliwych na wpływ wzrostu cen towarów i usług – uzasadnia Agencja.

Okres, za jaki gromadzone są dane o wynagrodzeniach to luty 2023 roku.

Informacje obejmować powinny wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia, zaangażowanych w realizację świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

– Natomiast informacje finansowe należy podać narastająco za dwa okresy: od stycznia 2022 do grudnia 2022 roku oraz od stycznia 2023 do lutego 2023 roku, natomiast w przypadku wartości zobowiązań i stanu zatrudnienia według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku i według stanu na dzień 28 lutego 2023 roku – wskazuje AOTMiT.

Zbieranie danych za pośrednictwem aplikacji

Co ważne, dane gromadzone są poprzez dedykowaną aplikację dostępną na dedykowanej jej stronie.

– Niezwykle istotne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich świadczeniodawców. Tylko pozyskanie jak największej reprezentatywnej puli danych gwarantuje jak najbardziej rzetelne analizy. Dlatego też zachęcamy do spełnienia ustawowego obowiązku i wzięcia czynnego udziału w tym przedsięwzięciu. Podstawę do gromadzenia przedmiotowych informacji stanowi art. 31lc ust. 2 i 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) – informuje serwis internetowy AOTMiT.

Termin przekazania danych upływa dnia 3 kwietnia 2023 roku.

Możliwość przekazania danych uruchomiona zostanie po 20 marca, natomiast już teraz na stronie aplikacji https://apprkp.aotm.gov.pl pobrać można arkusz do przygotowania danych oraz instrukcję.

Źródło: Rynek Zdrowia