Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Nowe wymagania w zakresie nocnej i świątecznej opieki w szpitalach. Reakcja OZPSP po spotkaniu z przedstawicielami MZ, NFZ, AOMiT

Ministerstwo Zdrowia chce, aby szpitale prowadziły nocną i świąteczną opiekę zdrowotną według nowych zasad. Wymaga tego obowiązujące rozporządzenie minister zdrowia z 9 października zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Szpitale mają zapewnić stałe przebywanie lekarza w miejscu udzielania świadczeń w zakresie izby przyjęć w godzinach funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Szpital, jeśli posiada laboratorium musi też wykonywać w ramach NiSOZ konieczne badania diagnostyczne z panelu badań opisanego w rozporządzeniu. Dyrektorzy szpitali zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) postawili zdecydowane weto. Temat był omawiany, jak już pisaliśmy, podczas spotkania zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i Związku Powiatów Polskich z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Jak mówi Waldemar Malinowski, prezes OZPSP szpitale zostały zaskoczone nowymi wymaganiami. Bez zmian w rozporządzeniu nie są w stanie ich spełnić.
– Musimy zapewnić na stałe lekarza na izbie przyjęć i obowiązkowo przeprowadzać badania diagnostyczne, gdy wymaga tego stan pacjenta. Ministerstwo nakłada na szpitale dodatkowe obowiązki bez żadnego dodatkowego finansowania – twierdzi….
Więcej, źródło