Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

MZ

Nowe wymagania w zakresie nocnej i świątecznej opieki w szpitalach. Reakcja OZPSP po spotkaniu z przedstawicielami MZ, NFZ, AOMiT

Ministerstwo Zdrowia chce, aby szpitale prowadziły nocną i świąteczną opiekę zdrowotną według nowych zasad. Wymaga tego obowiązujące rozporządzenie minister zdrowia z 9 października zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Szpitale mają zapewnić stałe przebywanie lekarza w miejscu udzielania świadczeń w zakresie izby przyjęć w godzinach funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Szpital, jeśli posiada laboratorium musi też wykonywać w ramach NiSOZ konieczne badania diagnostyczne z panelu badań opisanego w rozporządzeniu. Dyrektorzy szpitali zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) postawili zdecydowane weto. Temat był omawiany, jak już pisaliśmy, podczas spotkania zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych i Związku Powiatów Polskich z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Są korekty, ale NFZ nie znika z procesu akredytacji podmiotu leczniczego

Akredytacja powinna być prowadzona i udzielana przez pomiot niezależny od płatnika, czyli od Narodowego Funduszu Zdrowia - to postulat szpitali zgłaszany podczas konsultacji projektu tzw. ustawy o jakości. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, że uwagę tę uwzględniło. W projekcie rzeczywiście są zmiany, ale rola Funduszu - także po zmianach - wciąż jest znacząca, bo to NFZ ma przeprowadzać ocenę podmiotu leczniczego.

Rekomendacje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wdrożeniem najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia

13 lipca AOTMiT wydała rekomendacje w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. To informacje kluczowe dla wdrożenia podwyżek najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, zagwarantowanych ustawą z dnia 1 lipca 2022. AOTMiT proponuje dwa warianty i nowe wyceny.